Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste Reporankana yrityksen ajanvaraus- ja asiakastietojärjestelmälle sekä Tietosuoja-asetuksen mukainen informointi tiedon tallentamisesta.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Reporankana

Y-tunnus: 2920440-2

Osoite: Huhmarintie 13 a, 36200 Kangasala

Sähköpostiosoite: terhi@reporankana.fi

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Rekisterin yhteyshenkilö

Terhi Kaskela,

Huhmarintie 13 a

36200 Kangasala

terhi@reporankana.fi

Puh: 045 3133 888

Rekisterin nimi

Reporankana yrityksen asiakastietojen ja ajanvarausten rekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus ja tietolähteet

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen parantaminen, ajanvarausten mahdollistaminen ja laskutustietojen ylläpito.

Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Tiedot tallennetaan ajanvarauksen yhteydessä.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään Rekisterinpitäjän ja asiakkaan asiakassuhteiden ylläpitoon, laskutukseen, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen ja viestien mahdollistamiseen. Järjestelmään tallennetaan myös hoitosuhteen kannalta tarvittavat tiedot.

Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Rekisterinpitäjä voi myös lähettää markkinointi- ja muita tiedotusviestejä asiakkaalle, mikäli asiakas on sen sallinut. Asiakas voi kieltäytyä näistä tiedotteista ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen terhi@reporankana.fi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan tai voidaan tallettaa seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, sukupuoli, syntymävuosi, syntymäaika tai henkilötunnus (jos laki edellyttää sitä hoitosuhteen perusteella), asiakkaan laskutustiedot, kuten etu- ja sukunimi, tieto asiakaskirjeiden vastaanotosta sähköpostitse ja tekstiviestitse, tiedot siitä kuka asiakastietoja on katsellut ja muokannut, tehdyt varaukset, asiakaskäynnit ja hoitohistoria, sekä maksut ja tieto siitä kuka niitä on katsellut tai muokannut.

 Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan tai niin pitkään kun laki sitä edellyttää. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit.

Tiedot voidaan vaatia poistettavaksi mikäli laki sen sallii ja asiakas niin pyytää.

Tietojen suojauksen suojaus

Asiakastiedot säilytetään Reporankana yrityksen toimitiloissa lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa olevat tiedot ovat salasanasuojausten takana tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa ja EU-direktiivissä turvattuihin oikeuksiinsa ellei laissa muuten määrätä.

Pyynnöt on osoitettava rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Kaikkien tallennettujen tietojen lista voidaan pyytää maksutta korkeintaan 1 kerran vuodessa. Tiedot toimitetaan asiakkaalle mahdollisimman pian, viimeistään 1 kuukauden kuuttua pyynnön vastaanottamisesta.

Lainsäädäntö

Rekisterinpitäjä noudattaa asiakastietojen säilytyksessä henkilötiedon käsittelyä koskevaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä Suomen tietosuojalakia.